اسپیرنولاکتون

اسپیرنولاکتون

اسپیرنولاکتون

سلام و شادباش خدمت “اسپیرنولاکتونمهارتویی های عزیزاسپیرنولاکتون

یک داروی دیورتیک و ضد آندروژنی است که در درمان پر فشاری خون،

هیپر آلدوسترونیسم ثانویه، نارسایی احتقانی قلب، سیروز کبدی، سندرم

نفروتیک و غیره از آن استفاده می شود. من دراین مقاله اسپیرنولاکتون/

25/ در بارداری/ مصرف در خدمت شما هستم.

روش کار:

۴۰ سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار، با

وزن تقریبی ١٠ ±١٩٠ گرم انتخاب و به ۵ گروه ۸ تایی تقسیم شدند.

گروه ها شامل گروه کنترل، شاهد تزریق (دریافت کننده آب مقطر) و

گروههای تجربی با مقادیر حداقل دارو ۲۵ میلی گرم بر کیلو گرم،

متوسط دارو ۵۰ میلی گرم بر کیلو گرم و حداکثر دارو ۱۰۰ میلی گرم

بر کیلو گرم بودند. داروی اسپیرونولاکتون به صورت دهانی و به مدت

۱۴روز به طور روزانه به حیوانات خورانده شد. در پایان دورۀ آزمایش

پس از تعیین وزن آنها، عمل خون گیری انجام شد و غلظت هورمون های

LH ، FSH ، تستوسترون و دی هیدرو تستوسترون (DHT) اندازه گیری شد،

سپس بیضه های حیوان جهت بررسی تغییرات بافتی از بدن خارج و توزین

شدند و پس از تهیه مقاطع بافتی و رنگ آمیزی با روش هماتوکسیلین- ائوزین،

مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند.

اسپیرنولاکتون

یافته ها : مصرف داروی اسپیرنولاکتون در مقدارحداکثر به مدت ۱۴روز

افزایش معنی داری در غلظت هورمون LH و کاهش معنی داری در غلظت

هورمون های تستوسترون و دی هیدروتستوسترون نشان داد (p≤0/05).

در هیچ یک از مقادیر دارو اختلاف معنی داری در میزان هورمون FSH،

وزن بدن و وزن بیضه مشاهده نشد.

اسپیرنولاکتون

یعنی ۱۰۰ میلی گرم بر کیلو گرم به مدت ۱۴روز در افزایش هورمون LH

و کاهش هورمونهای تستوسترون و دی هیدروتستوسترون موثر است.

داروهای کاهندهٔ فشارخون به داروهایی گفته می‌شود که برای درمان فشارخون

به‌کار می‌رود.

با توجه به مکانیسم‌های مختلفِ افزایش فشارخون، داروهای مقابله با افزایش فشارخون به چهار دستهٔ کلی تقسیم می‌شوند:

۱. انواع دیورتیک‌ها، مانند تیازیدها، فورزماید و اسپیرونولاکتون
۲. بلوک‌کننده‌های سمپاتیک، مانند داروهای بلوک‌کنندهٔ بتا (آتنولول) یا آلفابلوکرها (پرازوسین)
۳. شل‌کننده‌های عروق، مانند بلوک‌کنندهٔ کانال کلسیم (نیفدیپین) و نیترو

پروساید سدیم

۴. مهارکننده‌های

آنزیم مبدل آنژیوتانسین، مانند انالاپریل یا بلوک‌کننده‌های

آنژیوتانسین، مانند لوزارتان.منبع : ویکی پدیا

برای دیدن بقیه  وب سایت مهارتو به قسمت زیر مراجعه بفرمایید.منبع:مهارتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.