تعبیر خواب امام رضا

تعبیر خواب امام رضا

تعبیر خواب امام رضا

با سلام و سپاس از حسن انتخابتون…
ما در سایت مهارتو قصد داریم اطلاعاتی درباره “تعبیر خواب امام رضا” را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.با ما همراه باشید.

تعبیر خواب امام رضا

تعبیر خواب امام رضا

تعبیر خواب امام رضا (ع) کامل

ممکن است در عالم خواب و رویا ببینید که با حضرت امام رضا (ع)روبرو شده اید و صورت ایشان را میبینید و یا خود ایشان را زیارت نمی کنید و در خواب به زیارت حرم امام رضا (ع) می روید. در ادامه شما را با تعابیر این خواب ها آشنا می کنیم.

تعبیر خواب دیدن امام رضا (ع)

بارها شنیده ایم که شخصی در خواب می بیند که شخص امام رضا (ع) را زیارت می کند. دیدن خود امام رضا (ع) در خواب چه تعبیری دارد و چگونه می توان مطمئن شد شخصی که در خواب دیده ایم خود امام رضا (ع) بوده است یا نه؟

از جمع بندی مطالب مرحوم حاجی نوری در کتاب دارالسلام می توان این گونه نتیجه گرفت که اگر کسی دارای اعتقادات درست باشد و در مورد پیامبر و ائمه آن گونه که بوده اند عقیده داشته باشد اگر آنان را در خواب ببینید رؤیایش حقیقی است و شیطان به شکل آنان مجسم نمی شود، لکن این نمی تواند دلیل بر این باشد که خواب حجت باشد به این معنی که مبدأ برای تشریع حکم شرعی و ثبوت اصلی از اصول شرعی باشد.

خواب چون مربوط به عالم دیگر است می تواند دارای تعبیر و تأویل دیگری غیر از ظاهر آن باشد. بنابراین ظاهر آن نمی تواند مورد تمسک و عمل ما باشد. از آن جایی که ما امامان معصوم را ندیده ایم و تصویری از آنان در ذهن خود نداریم نمی توان به طور قطع مطمئن شد که واقعا شخصی که در خواب دیده ایم امام رضا (ع) و یا یکی از دیگر معصومین باشد.

دیدن امامان معصوم در خواب

( پیامبر، حضرت علی، حضرت فاطمه، امام حسین، امام رضا و …) همگی نشان از رحمت، عزت و نعمت برای شخص بیننده خواب است.

آن چه كه از روايات استفاده مي شود اين است كه اگر كسي يكي از چهارده معصوم را در خواب ببيند واقعاً همان بزرگواران را ديده است. (به شرط آن كه واقعاً چهره آنها را در خواب ديده باشد).
از پيامبر اكرم (ص) نقل شده است كه مي فرمايند:

«من رآني في منامه فقد رآني لأنّ الشيطان لا يتمثل في صورتي و لا في صورة أحد من أوصيائي.»

هر كس مرا در خواب ببيند، (واقعاً) من را ديده است. همانا شيطان به صورت من و جانشينان من ظاهر و مجسم نمی‌ شود.

علامه مجلسی در كتاب تعبير خوابش مي فرمايد: ديدن پيامبر زادگان (كه شامل ائمه معصومين نيز می‌شود) در خواب ده وجه دارد:

  • رحمت
  • عزت
  • نعمت
  • شرف
  • دولت
  • ظفر
  • سعادت
  • رياست
  • قوّت
  • راحتی

تعبیر خواب زیارت امام رضا (ع) چیست؟

اگر در خواب ببینید که در حال سفر به مشهد برای زیارت امام رضا (ع) هستید چه تعبیری دارد؟

اگر کسی خواب ببیند که به مشهد برای زیارت امام رضا (ع) رفته است، عملی انجام داده که برای او ثواب حج نوشته شده و شفاعت امام رضا (ع) را برای خود خریده است. همچنین تعبیر خواب زیارت امام رضا (ع)، نشانه حاجت روا شدن بیننده خواب و در ایمنی و آسایش قرار گرفتن او است.

تعبیر خواب زیارت کردن امام رضا (ع) و به طور کلی زیارت همه ائمه و معصومین در خواب از نظر روانشناسی به معنای آرزو برای رسیدن به اهداف دسته جمعی در زندگی واقعی است. اگر در خواب خود را در حال برگشتن از زیارت امام رضا (ع) مشاهده کردید بیانگر سود و رهایی یافتن از استرس‌ هاست.

تعبیر خواب پیاده به زیارت امام رضا رفتن چیست؟ اگر در خواب دیدید که پیاده به زیارت امام رضا (ع) می‌روید نشانه این است که نذری کرده اید و بایستی آن را ادا کنید و انجام دهید.

اگر خواب دیدید که به تنهایی به زیارت امام رضا (ع) رفته اید و مردمی برای بدرقه کردن و خداحافظی با شما آمده‌اند به معنی این است که مرگ شما نزدیک است البته تعبیر خواب شرایطی دارد و همیشه نمی توان از یک خواب یک تعبیر مشخص بدست آورد.

اگر در خواب تعداد زیادی را در حال زیارت امام رضا (ع) دیدید به این معنی است که سفر طولانی در پیش دارید.

تعبیر خواب حرم امام رضا (ع)

امام صادق (ع) می فرماید: اگر کسی در خواب ببیند به حرم پادشاهی عادل رفت، تعبیر آن این است که موفق به انجام کارهای مفید خواهد شد. بنابر این تعبیر خواب حرم امام رضا (ع) این است که کارهایتان را با موفقیت و بدون مشکل انجام خواهید داد.

تعبیر خواب حرم امام رضا (ع) از ابراهیم کرمانی: اگر کسی ببیند وارد حرم پادشاه یا حرم مردی بزرگواری شد، دلیل که از شر پادشاه یا حاکم وقت ایمن شود و از پادشاه یا حاکم وقت، به او خیری خواهد رسید.

اگر کسی خواب ببیند در حرمی مشغول زیارت است، حاجتی دارد که زیارت آن شخص، موجب حاجت روایی او خواهد شد.

به طور کلی می توان گفت تعبیر خواب امام رضا (ع) و زیارت آن حضرت این است که حاجتی در دل دارید که به واسطه امام رضا (ع) که به زیارت حرم او رفته اید، و به برکت دعای خیر آن حضرت، به حاجت خود خواهید رسید و یا عملی انجام داده اید که ثواب زیارت حرم امام رضا (ع) به شما خواهد رسید.

تعبیر خواب گریه در حرم امام رضا

قبل از تعبیر خواب گریه در حرم امام رضا اجازه دهید مطالبی را در ابتدا عرض کنیم؛ گریه همواره عملی بوده که انسان برای رهایی از ناراحتی ها و بیرون ریختن آنها از درون خود انجام می دهد. درست است که ما در مواقع غم و اندوه و فشارهای شدید روانی گریه میکنیم اما گریه به هیچ عنوان کار بدی نیست و بروز این احساسات به ما کمک می کند که راحت تر با احساسات تنش زای خودمان کنار بیاییم.

جالبتر آنکه همواره پس از گریه و تخلیه فشارهای روانی و عاطفی یک حس سبکی و نشاط در انسان به وجود می آید. همین موضوع هم در مورد گریه در خواب نیز صدق می کند که یعنی اگر خوتان را در خواب درحال گریه ببینید نشانه خوبی است و به احتمال زیاد خروج از سختی و فرا رسیدن دوره شادی و نشاط نزدیک است. البته بسیار به محل شما هم دارد.

اگر شخصی خود را در حال گریه در حرم امام رضا و یا یکی از معصومین ببیند تعبیرش بطور قطع مثبت خواهد بود و نشان آن دارد که با زیارت حضرت رضا(ع) و حرم ایشان یک آرامش و خوشحالی در دل شما به وجود خواهد آمد و برخلاف تصور تعبیر خواب گریه در حرم امام رضا نشانه خوبی خواهد داشت اما باید به زیارت ایشان مشرف شوید.

در بابت معجزات آقا علی بن موسی الرضا در تعبیر خواب

نقل است که ابی حبیب نباجی می گوید: شبی رسول خدا صلی الله
علیه و آله و سلم را در خواب دیدم که گویا به نباج (نباج منطقه‌ای است
در راه بصره) آمده و در مسجدی که حجّاج، هر سال در آن وارد می‌شدند
نشسته است. من به ایشان سلام کردم. پیامبر مشتی خرمای صیحانی را از طبقی که روبرویش بود به من داد.
آنها را شمردم هجده دانه بود و ناگهان از خواب پریدم.
وقتی بیدار شدم ندانستم تعبیر این خواب چیست؟ .با خودم فکر کردم
که هجده سال دیگر عمر خواهم کرد.

از این اتفاق بیست روز گذشت. روزی در زمینم مشغول کار و زراعت
بودم که خبر رسید حضرت رضا علیه السلام از مدینه به نباج آمده و در
مسجد حجاج اقامت کرده است. من بلافاصله به مسجد رفتم تا ایشان
را زیارت کنم. دیدم امام، درست مانند پیامبر، در همان جایی که در
خواب دیده بودم بر حصیری نشسته، و طبقی از خرمای صیحانی در
مقابل اوست.
جلوتر رفتم؛گویی می دانست که من نزد ایشان خواهم رفت، به امام
سلام کردم. امام جواب سلام مرا داد، مرا نزد خود خواند و مشتی خرما
به من عنایت کرد. خرماها را شمردم و دیدم هجده دانه است.
عرض کردم:«یابن رسول الله! بیشتر عنایت کنید!»
فرمود:«اگر رسول خدا بیشتر می‌داد، من هم می‌دادم.»

کاربران گرامی! شما می توانید با ثبت نظرات و پیشنهادات خود در بخش نظرات مارا از دیدگاه هایتان مطلع نمایید.

از این مطالب دیدن فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.