تعبیر خواب بارداری

تعبیر خواب بارداری

تعبیر خواب بارداری

با سلام و سپاس از حسن انتخابتون…
ما در سایت مهارتو قصد داریم اطلاعاتی درباره “تعبیر خواب بارداری” را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.با ما همراه باشید.

تعبیر خواب بارداری

تعبیر خواب بارداری به روایت امام جعفر صادق(ع)

گر زنی ببیند که پسر زایید و در همان لحظه پس از تولد با آن پسر حرف زد، یـعـنـی از دنیا می‌رود.
تعبیرش این است که از نسل تو فرزندی به دنیا می‌آید که بزرگتر خانوادۀ خودش می‌شود.»
اگر زنی ببیند که پسر زایید و در همان لحظه پس از تولد با آن پسر حرف زد، یـعـنـی از دنیا می‌رود

تعبیر خواب بارداری به روایت ابراهیم کرمانی

اگر کسی در خواب ، فرزند نابالغ پسر خود را باردار ببیند ، نشانه آنست که پدرش نعمت و مال به دست میاورد
اگر کسی در خواب ، فرزند نابالغ دختر خود را حامله ببیند ، نشانه آنست که مادرش نعمت و مال به دست میاورد.
اگر زن «پادشاه» در خواب ببیند که دختر زاییده است، یـعـنـی پادشاه گنج پیدا می‌کند.
اگر مردی در خواب ببیند که خودش دختر زاییده است، یـعـنـی غمگین و ناراحت می‌شود

تعبیر خواب بارداری به روایت محمدبن سیرین

اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود، چون زن باردار، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هر چند که شکم بزرگ‌تر بیند، مال دنیا بیشتر بود.»
اگر در خواب ببینی دختری زاییده و به دنیا آورده‌ای، تعبیرش این است که فرزند پسر به دنیا می‌آوری،
اگر زنی در خواب ببیند که پسر زاییده است، یـعـنـی غمگین و نگران خواهد شد، ‌‌‌‌‌ و اگر مردی در خواب ببیند که زنش پسر زاییده است، یـعـنـی در مدت خیلی طولانی با رنج و سختی چیزی به دست می‌آورد.

تعبیر خواب بارداری به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن زن حامله در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می شود، که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرساست. اگر احیانا در خواب احساس کنید که خودتان حامله شده اید غمی برای شما می‌رسد که به اندازه حمل جنین طول می‌کشد البته این تعبیر برای زنان است. اگر در کوچه ببینید که زن حامله‌ای می‌گذرد خبر ناخوشایندی به شما می‌رسد

تعبیر خواب بارداری به روایت ابراهیم کرمانی

گر زن «پادشاه» در خواب ببیند که دختر زاییده است، یـعـنـی پادشاه گنج پیدا می‌کند و
اگر مردی در خواب ببیند که خودش دختر زاییده است، یـعـنـی غمگین و ناراحت می‌شود.

تعبیر خواب بارداری از دیدگاه آنلی بیتون

اگر دختری مجرد ، باکره و پاکدامن خواب ببیند حامله شده است ، علامت آن است که به بدبختی و رسوایی کشیده خواهد شد .
اگر زنی خواب ببیند حامله است ، علامت آن است که با شوهر خود زندگی آسوده ای نخواهد داشت و صاحب فرزندانی مطیع نخواهد گردید
اگر زنی باردار خواب ببیند که حامله است ، نشانه آن است که زایمانی راحت و بی خطر خواهد داشت .

تعبیر خواب بارداری از دیدگاه تام چت ویندرا

تعبیر خواب بارداری نشانه زندگی پر بار و تازه است .
اگر کسی در خواب حیوان یا انسانی و یا زن خود را حامله ببیند تعبیرش به این طریق است که در آرزوی زندگی تازه ای به سر می برد که پر از مایه های امید و امکانات نیکو باشد
دیدن خواب باردری به هر صورت مقدمه ای است بر تلاش فردی که برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر سعی می کند و چنین خوابی که خودش طالع است نیروی قوی پا نهادن وپیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارد ایجاد می کند.

تعبیر خواب بارداری از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

خواب دیدن اینکه خودتان باردار هستید نمادی از جنبه ای از خودتان یا جنبه ای از زندگی شخصی تان است که در حال رشد و توسعه است. شما ممکن است آماده ی صحبت در مورد آن یا اقدام کردن در مورد آن نباشید.
دیدن خواب بارداری خودتان ممکن است بیانگر تولد یک ایده، جهت، پروژه یا هدف جدید باشد.
خواب دیدن اینکه شما نفهمیدید که حامله بودید بیانگر این است که شما چیزی را انکار می کنید. شما تمایل دارید که چیزها را تا زمانی که درست جلوی چشم شما ظاهر نشود انکار کنید و نادیده گیرید.
تعبیر دیگر این است که اگر شما تلاش می کنید حامله شوید(برای حامله شدن اقدام می کنید)، پس خواب ممکن است تعبیر یک آرزو(انجام یک خواسته) باشد.

مهارتو

اگر شما تلاش نمی کنید که حامله شوید اما خواب میبینید که هستید پس، این نمادی از ترس از مسئولیت های جدید است
خواب دیدن اینکه خودتان حامله هستید و بچه ای مرده درون شکمتان دارید بیانگر پروژه ایست که تلاش زیادی برایش کشیده اید و الان از هم پاشیده است و به آرامی رو به زوال است. هیچ چیز آنطور که پیش بینی کرده اید کار نمی کند
خواب دیدن اینکه دیگری حامله است بیانگر این است که شما ارتباط نزدیک تری با این فرد تجربه می کنید
خواب دیدن اینکه دوست دختر یا فرد مهم زندگی تان، از کس دیگری، حامله است، بیانگر این است که فرد مهم زندگی تان، به سمت جهتی متفاوت از چیزی که پیش بینی کردید حرکت می کند. دو تای شما دیگر اهداف مشترک با هم به اشتراک نمی گذارید
اگر شما واقعا حامله اید و این خواب را می بینید، پس بیانگر نگرانی شما در مورد حاملگی است.

اگر شما در سه ماهه ی اول حاملگی تان هستید، خواب های در مورد مخلوقات ریز، حیوانات ریز و پشمالو، گل ها ، میوه ها و آب میبینید.
در سه ماهه ی دوم، خواب ها، بازتابی از نگرانی در مورد مادر خوب بودن و نگرانی در مورد مشکلات احتمالی تولد بچه(زایمان) می باشد. خواب های به دنیا آوردن یک بچه غیر انسان، در طول این دوره بارداری رایج است.
در سه ماهه ی سوم، خواب ها شامل کارگری و زحمت کشیدن، مورد حمله واقع شدن یا اینکه چیزی برای بچه اتفاق می افتد می باشد. هرچقدر بچه ی شما تغییر می کند و بزرگ می شود، خواب های وال، فیل و دایناسور و دیگر حیوانات بزرگتر ممکن است در این مرحله از بارداری تان به سراغتان آید

مهارتو

اگر حامله اید و خواب جنسیت بچه را می بینید، پس خواب، بازتابی از تمایل بیداری شما در مورد جنسیت بچه است. طبیعی است که این دغدغه را داشته باشید که آیا پسر دارید یا دختر. در حقیقت وقتی دیگران می فهمند که شما حامله اید، می پرسند که پسر است یا دختر. شواهدی وجود ندارد که خواب می تواند جنسیت بچه را به شما بگوید
خواب دیدن اینکه تست بارداری می دهید بیانگر این است که وارد فاز جدیدی در زندگی تان می شوید (یک شغل، رابطه ی جدید و غیره) شما حس می کنید که امتحان می شوید که آیا برای این تغییرات آماده هستید یا خیر
تعبیر دیگر این است که این خواب ممکن است به معنای دقیق این مساله و مربوط به نگرانی شما در مورد حامله شدن باشد

تعبیر خواب بارداری از دیدگاه لیلا برایت

اگر مردی در خواب ببیند که باردار است ، نشانه آنست که به پول و ثروت فراوانی می‌رسد .

تعبیر خواب بارداری در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

بارداری: بخش جدیدی از توانایی‌های بالقوه یا شخصیت شما در حال ایجاد و گسترش است، افزایش شناخت از ناخودآگاه که محیط جدیدی از تجربه را فراهم می‌کند – هنوز ابراز نشده و در حال گسترش است. طرحی نو یا ایده‌ای خلاق.
در رویای زنان: شاید به تمایل ایشان برای داشتن کودکی اشاره کند، ترس از بارداری
رویای بارداری در زنان باردار: تشویش و اضطراب فرد درباره بارداری و تولد. در یک تحقیق کارولین وینجت و فردریک کپ رویا‌های هفتاد زن باردار را مطالعه کردند. زنانی که رویا‌هایی با زمینه اضطراب بیشتری داشتند فرزندان خود را در کمترین زمان، کمتر از ده ساعت به دنیا آوردند. نتیجه این تحقیق آن بود که با اجازه دادن به اضطراب در رویا، در بیداری کمتر دچار اضطراب می‌شویم و با اعتماد به نفس بیشتری از عهده شرایط سخت برمی‌آییم.
اگر شخص دیگر باردار بود: جنبه‌ای از وجود فرد در حال “زایش” خصوصیات شخصیتی جدید است. درک شهودی درباره آن شخص.

تعبیر خواب بارداری از دیدگاه علم روانشناسی

ممکن است در رویا خود یا دیگران را حامله مشاهده کنید. این رویا می‌تواند توسط هر انسانی و با هر جنسیتی دیده شود. معمولا اینگونه خواب‌ها در کمتر مواردی به دغدغه‌های شما درباره‌ی تولید مثل یا پرورش فرزند در زندگی بیداری اشاره دارد. سمبل حاملگی در تعبیر خواب روانشناسی با پیگیری اهداف جدید مرتبط است. اهدافی که ممکن است هم اکنون و در زندگی بیداری به سمت آن‌ها حرکت کرده باشید یا مراحلی از آن را پیش برده باشید. اهداف در ذهن شما دارای ارزش و اهمیت هستند و گا‌ها ممکن است که هیچ نمودی نداشته باشند و جنبه‌های مادی زندگی را نیز شامل نشوند. حاملگی می‌تواند اشاره به نوعی سفر معنوی داشته باشد.
اگر در رویا بدانید که همسر شما کیست، باید بدانید که انسان‌هایی که در رویا با آن‌ها مواجه می‌شویم، سمبل بخشی از افکار و شخصیت خود ما هستند. انسان‌هایی که ممکن است در واقعیت نیز آن‌ها را به خوبی بشناسیم. خاطرات، افکار و رفتار‌هایی که از انسان‌ها مشاهده و حفظ می‌کنیم، تاثیر عمیقی بر روی روان و افکار ما می‌گذارند و گا‌ها تبدیل به بخشی از هویت و شخصیت ما می‌شوند. پس زمانی که آن‌ها را در رویا مشاهده می‌کنیم، در حال مواجهه با بخشی از شخصیت خود هستیم که ویژگی‌ها و افکار و صفاتش، با آن شخصیت خاص مشابهت دارد؛ و
هنگامی که با نماد حاملگی نیز رو به رو باشیم، نشان دهنده‌ی این
معناست که اهدافی که در پیش گرفته ایم، تا حد زیادی با ویژگی‌های
شخصیتی آن فرد که در رویا به عنوان جفت ما در نظر گرفته شده است
همپوشانی دارد.

مهارتو

دیدن رویایی با موضوع حاملگی به مسائلی اشاره دارد که هم اکنون در
حال کسب آگاهی در مورد آن‌ها هستید. شما هم اکنون در حال درک
این موضوع هستید که اهداف ارزشمند جز با سختی و صبر حاصل
نمی‌شوند. پیش برای اهدافی تلاش کنید که واقعا به آن‌ها علاقه
داشته و برای شما دارای ارزش عمیقی هستند.
معمولا ممکن است در رویایی با سمبل حاملگی، با انسان‌های دیگر در
قالب خانواده یا دوستان خود رو به رو شوید. همانطور که گفته شد
همه‌ی این افراد سمبل بخشی از شخصیت رویابین هستند. اگر
انسان‌های دیگر در رویا، از شنیدن خبر حاملگی شما دچار بهت و حیرت
شوند، به این معناست که شما مسئولیت یا هدفی را بر عهده گرفته
اید که احساس می‌کنید با شخصیت و زندگی شما همخوانی نداشته یا
برای شما غیر معمول است.

مهارتو

اگر دیگران با شنیدن خبر حاملگی شما عصبانی یا ناراحت شوند،
می‌تواند به این معنا باشد که شما خود را در مسیر اهدافی مشاهده
می‌کنید که احساس می‌کنید برای شما خوشایند نبوده یا نمی‌توانید از
پس آن‌ها برآیید. اگر در رویا مشاهده کردید که دیگران از شنیدن خبر
حاملگی شما خوشحال هستند، به این معناست که اهداف کنونی
مطابق ارزش‌ها و هنجار‌های فکری شما هستند و مایل به پیگیری آن‌ها
هستید.
اگر در رویا خود را به طور ناخواسته حامله ببینید و در تلاش باشید تا
فرزند خود را سقط کنید، این رویا می‌تواند به تلاش شما برای کنار
گذاشتن یک فکر و عقیده‌ی خاص در زندگی بیداری اشاره داشته باشد.
این خواب بعضا می‌تواند به تلاش شما برای کنار گذاشتن یک رشته‌ی
تحصیلی یا شغلی که با ارزش‌های شما در تضاد است نیز مرتبط باشد.

کاربران گرامی! شما می توانید با ثبت نظرات و پیشنهادات خود در بخش نظرات مارا از دیدگاه هایتان مطلع نمایید.

از این مطالب دیدن فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.