تعبیر خواب جن

تعبیر خواب جن

تعبیر خواب جن

با سلام و سپاس از حسن انتخابتون…
ما در سایت مهارتو قصد داریم اطلاعاتی درباره “تعبیر خواب جن” را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.با ما همراه باشید.

تعبیر خواب جن

در مورد دیدن و داخل شدن اجنه در خواب‌ها و رویاهای ما معبران تعابیر مختلفی را بیان کرده‌اند. برخی دیدن جن را نشانه دشمن دانسته‌اند و برخی دیگر حضور جن در خواب را به بخت و کامروایی تعبیر کرده‌اند. قبل از ورود به مبحث تعبیر خواب می‌بایست از تفاوت بین جن و پری آگاه شد.

«پرى» به معناى «جن مؤنث» است. اجنه داراى دو جنس مذکر و مونث و توالد و تناسل‏اند و پرى به جنس مؤنث آن گفته مى‏شود. در وجود جن از دیدگاه اسلام تردیدى وجود ندارد. اصل امکان و وجود رابطه بین برخى از انسان‏ها و اجنه نیز قابل انکار نیست

تعبیر خواب جن به روایت امام جعفر صادق

دیدن جن در خواب بر پنج وجه است.
دوستی عزیز.
بخت و دولت.
کاری که دارد از او کامرانی یابد.
بزرگی و حشمت.
خبر دروغ و کارهای باطل است.

تعبیر خواب جن به روایت جابر مغربی

اگر بیند در خانه اجنه شد و ایشان را می‌شناخت، دلیل که به غربت افتد و شهرها بیند.
اگر بیند جن او را همی برد، دلیل که حاجت او روا شود، از جایی که امید ندارد.
اگر جنی را بیمار یا مرده بیند، دلیل که حال او بد شود
اگر بیند پادشاه پریان او را بنواخت، دلیل که دولت و اقبال یابد و مقرب پادشاه گردد.
اگر دید پری جایگاه خویش را بدو نمود و گاه خود را بر او عرضه کرد و گاه خود را پنهان، دلیل که زنی با وی مکر و خیانت سازد.

تعبیر خواب جن به روایت ابراهیم کرمانی

بعضی از پری‌ها مسلمان هستند و تعبیر دیدار آن‌ها، دیدار دوست و یا اقبال و مال و نعمت می‌باشد، ولی تعبیر دیدار پری‌های کافر، دیدار دشمن و بدبختی و غم و اندوه است.

تعبیر خواب جن به روایت دانیال نبی

اگر به خواب دید که در میان اجنه است، دلیل که به سفر شود و آن سفر او را مبارک بود
. اگر پری را درجامه نیکو بیند، حالش نیکو شود. اگر پری را در خانه بد بیند، حالش بد شود.
اگر بیند پری او را چیزی داد. از زر و سیم و آن چه بدین ماند، دلیل که دولت و اقبالش زیادت شود
اگر بیند جن او را بغل می‌کرد و می‌رفت، دلیل بر عز و جاه و بزرگی بود.
اگر بیند پریان با او به لطف سخن می‌گفتند، دلیل که کارش نیکو شود.
گر بیند پری او از گردن بینداخت، از جاه و بزرگی بیفتد.

روایت خالد بن محد العنبری

دیدن جن در خواب، بر فردی شیّاد و فریب کار در امور دینی دلالت دارد.

روایت ابوهریره

از رسول خدا صلی الله علیه و آله مروی است که دیدار پری در خواب، دولت و بزرگی است و دست در دست او نهادن و با او سخن گفتن، دلیل خرمی است.

روایت محمد بن سیرین

جن به خواب دیدن، اگر خوشخوی و شادمان است، دلیل که عز و دولت یابد،
اگر او را زشت و غمگین بیند، دلیل بر غم و اندوه کند،
اگر با جن جنگ می‌کرد، دلیل که کار او آشفته شود.
اگر جن را مرده بیند، کار او شوریده شود

دیدگاه آنلی بیتون

دیدن سم شکافته جن در خواب، نشانه آن است که بدبختی شما را تهدید می‌کند و با دوری از افراد ناشناس به انجام کار مثبتی خواهید پرداخت.

در اسلام

بنا بر باور اسلام، نام دسته‌ای از موجودات فراطبیعی است. اعتقاد اسلام بر این است که وجود آن‌ها آتش بدون دود است (قرآن ۵۵:۱۴; الرحمن، ۱، «و جنیّان را از رخشنده شعله آتش خلق کرد.») که هم به صورت آشکار و هم به صورت ناپیدا زندگی می‌کنند در قسمت‌های مختلفی از قرآن از آن یاد شده، هفتاد و دومین سوره قرآن به نام آن (الجن) نامگذاری شده‌است؛ محققان فرهنگ عرب ریشه این واژه را از کلمه جنا می‌دانند، اما ممکن است ریشه خارجی داشته باشد. منابع قدیمی فارسی واژه فارسی پری و کلمه عربی جن و پری را به‌طور هم‌زمان به‌کار می‌بردند؛ ولی در اصل جن و انس می‌باشد که در قرآن به آن اشاره شده‌است.درکتاب شومان مستندبه متون شیعی ازشومان بعنوان ابوالاجنه یادشده است.

در قرآن

قران وجود جن را تصدیق کرده‌است و ویژگی‌های زیر را برای او برمی‌شمارد.

  1. جن موجودی است که از آتش آفریده شده، بر خلاف انسان که از خاک آفریده شده‌است.
  2. دارای علم، ادراک، تشخیص حق از باطل و قدرت منطق و استدلال‌اند.
  3. دارای تکلیف و مسئولیت‌اند.
  4. گروهی از آن‌ها مؤمن و صالح و گروهی کافرند.
  5. دارای حشر و نشر و معادند.
  6. قدرت نفوذ در آسمان‌ها و خبرگیری و استراق سمع داشتند و بعداً منع شدند.
  7. با بعضی از انسان‌ها ارتباط برقرار می‌کردند و با آگاهی محدودی که نسبت به بعضی از اسرار نهایی داشتند، به اغوای انسان‌ها می‌پرداختند.
  8. میان آن‌ها افرادی یافت می‌شوند که از قدرت زیادی برخوردارند، همان گونه که میان انسان‌ها چنین است.
  9. قدرت بر انجام بعضی از کارهای مورد نیاز انسان را دارند.
  10. خلقت آن‌ها روی زمین قبل از خلقت انسان‌ها بوده‌است.

کاربران گرامی! شما می توانید با ثبت نظرات و پیشنهادات خود در بخش نظرات مارا از دیدگاه هایتان مطلع نمایید.

از این مطالب دیدن فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.