تعبیر خواب شیطان

تعبیر خواب شیطان

تعبیر خواب شیطان

با سلام و سپاس از حسن انتخابتون…
ما در سایت مهارتو قصد داریم اطلاعاتی درباره “تعبیر خواب شیطان” را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.با ما همراه باشید.

تعبیر خواب شیطان

تعبیر خواب شیطان به روایت امام جعفر صادق (ع)

دیدار دشمن , فساد و تباهی در دین , شهوت و هوی و هوس نفسانی , دوری از طاعت و بندگی خداوند , از انسان‌های درستکار دوری کردن , مصرف چیزی حرام .
نحوه پذیرش مقاله در مجلات ایمپکت دار5 روش آسان برای چاپ مقاله در ژورنال های معتبر

تعبیر خواب شیطان به روایت حضرت دانيال (ع)

ديدن ابليس به خواب، دليل بر دشمني بود بد دين و دروغ و زن فريبنده و بي شرم، كه همه را بدي آموزد و شر و فساد. اگر ديد كه با ابليس در جنگ و نبرد نبود و او را قهر نمود، دليل كه وي را به خير صلاح ميل بود. اگر بيند كه ابليس را بر وي غلبه بود، دليل است كمه به راه شر و فساد مايل بود. اگر بيند كه ابليس او را نصيحت مي كرد و وي را خوش مي آمد، دليل كه او را هم به مال هم به تن مضرت رسد.

اگر بيند كه ابليس دست او را بگرفت و به جايى مى‏برد و او گفت كه: »لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم«، دليل است كه به گناه بزرگ مبتلا گردد، و بعد از آن به نصيحت شخصى از آن گناه باز ايستد. اگربيند كه ابليس را بر گردن غل نهاد، دليل است كه اهل دين و صلاح را رسد اگر بيند كه ابليس ضعيف و درمانده بود، دليل است كه علما و مردمان مصلح را قوت رسد.

تعبیر خواب شیطان به روایت یوسف نبی (ع)

دیدن شیطان خلال دین باشد .

تعبیر خواب به روایت  العنبری

دیدن شیطان در خواب، اقدام به گناه، فریب و نیرنگ، جادوگری، حسودی و جدایی میان زن و شوهر تعبیر میشود. اگر کسی ببیند که شیطان، خودش را روی او انداخت، به ربا خواری مبتلا میشود.

تعبیر خواب به روایت ابراهيم كرمانی

اگر بيند كه ابليس رامطيع شد، دليل است كه به هوای نفس مبتلا گردد. اگر بيند كه ابليس چيزی را عطا داد، اگر آن چيز نيك بود، دليل است كه مال حرام يابد و اگر آن چيز بد بود، دليل بر فساد دين نمايد. اگر بيند كه ابليس شاد و خرم بود، دليل كه كار مردمان به فساد قوی گردد. اگر بيند كه ابليس را خواست كه به شمشير زند و هلاك نمايد و بگريخت، دليل است كه ولايتی به دست آورد و عدل و انصاف نمايد. اگر بيند كه ابليس بكشت، دليل كه نفس خود را قهر نمايد و راه صلاح ورزد.

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

اگر ببینی شیطان به تو متصل شده و تماس گرفته است، یـعـنـی باید از گناه توبه کنی تا دشمنانت تو را شکست ندهند،اگر در خواب ببینی با شیطان جنگ کرده‌ای و او را شکست داده‌ای، تعبیرش این است که در دینداری محکم و پایدار هستی.

تعبیر خواب به روایت آنلي بيتون

ديدن ابليس در خواب ، نشانه روبرو شدن با حوادثی دهشتناك است.
براي حفظ ظاهری آبرومندانه از استراتژی خاصی استفاده مي كنيد.
اگر در خواب شيطان را بكشيد ، نشانه آن است كه براي يافتن
جايگاهی مناسب تر در زندگی ، دوستان بی قيد و بند خود را ترك می
گوييد.
اگر ابليس در غالب اديبی به خواب شما بيايد ، نشانه آن است كه بايد
از دوستان چاپلوس و رياكار دوری كنيد.
اگر ابليس در غالب فردی ثروتمند به خواب شما بيايد ، نشانه آن است
كه قادر نخواهيد شد از نفوذ خود براي ارتقاء مقام ديگران استفاده كنيد.
اگر خواب ببينيد ابليس آهنگين و آرام در گوش شما زمزمه می كند ،
علامت آن است كه در برابر وسوسه های شيطانی تسليم خواهيد شد

کاربران گرامی! شما می توانید با ثبت نظرات و پیشنهادات خود در بخش نظرات مارا از دیدگاه هایتان مطلع نمایید.

از این مطالب دیدن فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.