تعبیر خواب فرزند پسر

تعبیر خواب فرزند پسر

تعبیر خواب فرزند پسر

با سلام و سپاس از حسن انتخابتون…
ما در سایت مهارتو قصد داریم اطلاعاتی درباره “تعبیر خواب فرزند پسر” را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.با ما همراه باشید.

تعبیر خواب فرزند پسر

تعبیر خواب پسر به روایت محمد بن سیرین

نوزاد پسر نشانه غم و اندوه بوده و اگر زنی در خواب ببیند که نوزاد پسر به دنیا آورده است در بیداری فرزند دختر به دنیا خواهد آورد و یا اینکه خانواده او برای بدست آوردن چیزی به سختی و رنج می‌افتند.

تعبیر خواب فرزند پسر به روایت امام جعفر صادق(ع)

اگر زنی در خواب ببیند که فرزند پسری به دنیا و آن نوزاد بلافاصله سخن گفت مرگ بیننده خواب نزدیک است.

تعبیر خواب پسر به روایت ابراهیم کرمانی

نوزاد پسر را نشانه غم و اندیشه است.

تعبیر خواب پسر از دیدگاه آنلی بیتون

اگر پسر خود را به خواب ببینید ، علامت آن است که پسرتان با افتخارات عظیمی که به دست می آورد ، باعث افتخار شما خواهد شد .
اگر مادری خواب ببیند پسرش در چاه افتاده است ، نشانه آن است که از زیان و بیماری ، شدیدأ اندوهگین خواهد شد . اما اگر بتواند در خواب پسر خود را نجات بدهد ، نشانه آن است که خطر از کنار گوش او خواهد گذشت

تعبیر خواب پسر از دیدگاه لیلا برایت

دیدن پسر خودتان در خواب، نشانه ‏ى آن است اوقاتى شاد پیش رو دارید.

تعبیر خواب فرزند پسر در کتاب سرزمین رویاها

خواب یک یا چند پسر : خانواده بزرگتر میشود .
پسرها در حال نزاع : یک تصمیم بسیار عالی خواهید گرفت .
پسرها درحال پرش : پول
پسرها با یکدیگر مشت بازی می کنند : یک اتفاق ناگوار در پیش است .
شما یک پسر دارید : یک زن بزودی آبستن میشود
یک پسر بیمار می شود : موانع بر سر راهتان پدیدار می شود .
یک پسر را نجات می دهید : در اجتماع ترقی خواهید کرد .
یک پسر کشته می شود : یک مصیبت که باعث آن پدرو مادر می باشند .
یک پسر ناخوش و ناراحت : ناکامی و دردسر
یک پسر را به فرزندی قبول می کنید : فرزندان دیگر این ، پسر را دوست ندارند
یک پسربچه : بزودی ازدواج می کنید .
یک پسر بچه با یک دختر بچه بیرون می روند : کمی انضباط و ترتیب در خانه شما لازم است .
یک پسر بچه که در یک مغازه کار می کند : کارهای شما بخوبی پیش می روند
یک پسر بچه که در فروشگاه کار پیدا می کند : ناکامی
پسر شما راضی وسلامت است : آینده او روشن خواهد بود.
پسرشما ناراحت و مضطرب است : ناراحتی و ناکامی در خانواده .

کتاب فرهنگ تفسیر رویا تونی کریسپ

در تعابیر خواب جدید و امروزی دیدن فرزند یا نوزاد پسر نماد سود و منفعتی نیکو و روبه کمال است که انسان برای بدست آوردن آن دست به هر کاری می‌زند.
رسیدن به این کمال همواره با حس خوشایندی همراه بوده است.
هدف کمالی که در عین نیکو بودن عقلانیت را نیز درون خود داشته باشد معمولاً به صورت خواب‌هایی درباره نوزاد پسر دیده می‌شوند.

کاربران گرامی! شما می توانید با ثبت نظرات و پیشنهادات خود در بخش نظرات مارا از دیدگاه هایتان مطلع نمایید.

از این مطالب دیدن فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.