تعبیر خواب مدفوع

تعبیر خواب مدفوع

تعبیر خواب مدفوع

با سلام و سپاس از حسن انتخابتون…
ما در سایت مهارتو قصد داریم اطلاعاتی درباره “تعبیر خواب مدفوع” را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.با ما همراه باشید.

تعبیر خواب مدفوع

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب مدفوع، رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده درnهای ماست تعبیر پول را به مدفوع نسبت داده اند .
دیدن مدفوع در خواب نماد پول، ثروت و اتفاقات عجیب در زندگی است.
تعبیر خواب تمیز کردن مدفوع یا شستن محل آن به این معنی است که به سختی تلاش می کنید تا به هدف خود برسید و نشانه بسیار خوبی خواهد بود.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

تعبیر خواب مدفــوع انسان مال حرام است.
اگر ببینی در مستراح ادرار و مدفوع می‌کنی مال و اموال خودت را خرج می‌کنی.
اگر ببینی در رختخواب خودت مدفوع کرده‌ای مقداری از مال خودت را به زنت می‌دهی.

اگر ببینی مدفوع کردی و آن را با خاک پوشانده‌ای مال خودت را در زمین پنهان می‌کنی.
تعبیر دیدن پهن و مدفوع اسب و گاو، مال و نعمت می‌باشد به طوری که اگر ببینی پهن‌های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری.
اگر کسی ببیند در چاه توالت خودش افتاده باشد مال و اموال کسی را با غصب می‌گیرد.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

اگر ببینی در جایی که تا به حال آن را ندیده‌ای مدفوع کردی مال خودت را جایی خرج می‌کنی که مزد و ثوابی ندارد.
اگر ببینی از شکم تو مثل سیل مدفوع بیرون می‌آید پادشاه (شخصی که در زندگی از نظر بیننده خواب دارای قدرت فراوان است) باعث غم و اندوه تو می‌شود.

اگر در خواب ببینی اسهال کرده‌ای، به این معنی است که در خرج کردن مال و اموال اسراف می‌کنی.
اگر در خواب ببینی که همه بدن خود را آلوده به مدفوع کرده‌ای دلیل بر این باشد که مرتکب گناهی خواهی شد.
اگر در خواب ببینی مدفوع انسان‌ها را می‌خوری، تعبیرش این است که مال حرام مصرف می‌کنی و از طریق حرام مال به دست می‌آوری.

تعبیر خواب به روایت مغربی

تعبیر خواب مدفوع کردن انسان جدا شدن مال و اموال می‌باشد.
اگر در خواب ببینی در بین مدفوع می‌روی یا اینکه در جاده یا خانه در بین مدفوع غرق شده‌ای پادشاه باعث غم و اندوه تو می‌گردد.
اگر ببینی پایت را روی مدفوع قرار دادی به زمین افتادی و تمام بدنت آلوده شده است اگر در موقعیت و جایگاه پست و زشتی قرار داری حاکم برای تو مسئله ناخوشایندی بوجود می‌آورد.
اگر ببینی از مقعد تو مدفوع و نجاست بیرون آمده و بدنت به آن آلوده شده است مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

مدفوع در خواب مال حرام است.
تعبیر خواب پهن و مدفوع حیوانات چهارپا، مال حرام می‌باشد.
تعبیر خواب مدفوع جانوران درنده، مالی است که با ظلم و ستم به دست آمده باشد.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

تعبیرهای اسهال عبارت‌اند از با شرط اینکه اسهال در محل مخصوص خود انجام شود.
مال حرام، گشایش ،خرج کردن مال برای عیال و زن خود، دور شدن غم و اندوه.

تعبیر خواب مدفوع به روایت کارل یونگ

دیدن یا دست زدن به مدفوع در خواب بیانگر جنبه هایی از خودتان است که منفی و کثیف است و اینکه باور دارید که نامطلوب و تنفرآور هستید. ( منفی بودن زندگی تان را رها کنید. )
طبق نظر فروید، دیدن مدفوع در خواب مربوط به مالکیت، غرور، شرم، پول/ مسائل مالی یا عملکرد های تهاجمی است.
تعبیر خواب بازی کردن با مدفوع ، نگرانی تان در مورد مسائل مالی و امنیت مالی است.
تعبیر خواب مدفوع کردن روی کسی بیانگر خشم و خصومت شما در مورد آن فرد است
تعبیر خواب مدفوع کردن کسی روی شما بیانگر احساس گناه و بی ارزش بودن است. شما ممکن است از اعتماد به نفس کم رنج میبرید
تعبیر خواب اینکه شما قادر به مدفوع کردن نیستید بیانگر این است که نمیتوانید احساساتتان را رها کنید. شما تمایل دارید که احساساتتان را برای خودتان نگه دارید.

تعبیر خواب مدفوع به روایت محد العنبری

اگر کسی در خواب ببیند که بدن و لباسهایش را در مدفوع و نجاست آلوده کرد، تعبیرش این است که مرتکب جرم و گناهی میشود.
اگر کسی در خواب ببیند که در بسترش مدفوع میکند، نشانه آنست که زنش را طـلاق میدهد و به بیماری درازمدتی مبتلا میگردد.
اگر در خواب دیدید که قادر به مدفوع کردن نیستید و یبوست دارید تعبیرش این است که هر چه تلاش می کنید نمی توانید پول کافی پس انداز کنید. در هر صورت سعی کنید دست از ولخرجی بر دارید و برای آینده برنامه ریزی کنید.

کاربران گرامی! شما می توانید با ثبت نظرات و پیشنهادات خود در بخش نظرات مارا از دیدگاه هایتان مطلع نمایید.

از این مطالب دیدن فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.