تعبیر خواب گلابی

تعبیر خواب گلابی

تعبیر خواب گلابی

با سلام و سپاس از حسن انتخابتون…
ما در سایت مهارتو قصد داریم اطلاعاتی درباره “تعبیر خواب گلابی” را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.با ما همراه باشید.

تعبیر خواب گلابی

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

گلابي کام دل است و چيزي است که شما آن را به شدت دوست داريد و مدتها ست به دنبالش هستيد يا فکرتان را به خود مشغول نگه داشته است. هر چيز که اگر آن را بدست آوريد خويشتن را کامروا احساس مي کنيد ممکن است در خواب شما به صورت گلابي شکل بگيرد. اگر ديديد گلابي سبز و رسيده و خوبي از درخت کنديد و خورديد يا از ظرف ميوه برداشتيد و به خوردن آن پرداختيد کام دل مي يابيد و به مراد مي رسيد.

گلابي پول و مال و خواسته نيست بلکه لذت و کامروائي است مشروط بر آن که لکه دار و لهيده و زرد نباشد. در خواب گلابي زرد خوب نيست چون از بيماري و رنجوري خبر مي دهد ولي اساس تعبير درباه اش فرق نمي کند. گلابي زرد نيز کامروائي است اما بيماري را نيز همراه دارد. اگر گلابي که مي خوريد لکه دار باشد عيش شما منقص مي گردد و نقصاني در کامروائي شما پديد مي آيد. اگر فهميده باشيد در جريان امر زيان مي کنيد و دچار خسران مي شويد.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند که گلابی ترش و بد مزه ای می خورد نشانه غم و اندوه برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که گلابی سرخ شیرین یا گلابی سبز می خورد نشانه این است که مال و اموالی بدست می آورد و اگر در بیداری فصل گلابی باشد چنانچه خواب بیننده در خواب گلابی سبز و شیرینی بخورد بیانگر این است که مال حلال بدست می آورد.
اگر فصل گلابی نباشد و فردی در خواب ببیند که گلابی زرد می خورد نشانه این است که به بیماری مبتلا می شود.

تعبیر خواب گلابی به روایت کرمانی

اگر فردی در خواب ببیند که گلابی می خورد نشانه این است که سود و منفت بدست می آورد.
اگر در بیداری فصل گلابی باشد و فردی در خواب ببیند که گلابی سبز و شیرینی می خورد نشانه این است که به آرزوها و خواسته هایش می رسد.

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

تعبیر درخت گلابی، مرد شاد و ثروتمند می‌باشد.

تعبیر خواب گلابی به روایت امام صادق

تعبیر خوردن گلابی پنج حالت است: 1- مال حلال 2- ثروتمندی 3- زن 4-
رسیدن به خواسته و آرزو 5- سود و منفعت.

تعبیر خواب گلابی به روایت آنلی بیتون

خوردن گلابی در خواب ، علامت کسب توفیقی اندک در زندگی و تحلیل
رفتن سلامت است . ۲ـ اگر خواب ببینید از گلابی طلایی رنگی که از
شاخه درخت آویخته است تعریف می کنید ، نشانه آن است , که
شانس و اقبالتان در زندگی از قبل امیدوارکننده تر خواهید شد .

چیدن گلابی در خواب ، نشانه آن است که بعد از نومیدی اتفاقات
دلپذیری برایتان رخ خواهد داد . ۴ـ اگر خواب ببینید از گلابی کمپوت
درست می کنید ، نشانه آن است که از نظر فکری تغییر, خواهید یافت .
پختن گلابی در خواب ، علامت داشتن روابط عاشقانه کم دوام است

کاربران گرامی! شما می توانید با ثبت نظرات و پیشنهادات خود در بخش نظرات مارا از دیدگاه هایتان مطلع نمایید.

از این مطالب دیدن فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.