دیوثی یعنی چه

دیوثی یعنی چه

دیوثی یعنی چه

با سلام و سپاس از حسن انتخابتون…
ما در سایت مهارتو قصد داریم اطلاعاتی درباره اینکه “دیوثی یعنی چه“را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.با ما همراه باشید.

 

دیوث

/dayyus/

مترادف دیوث: بی حمیت، بی غیرت، پس درنشین، جاکش، قرمساق، قلتبان، قواد، نامرد


متضاد دیوث: غیرتمند


برابر پارسی: بی رگ، بی منش، پژاوند

معنی دیوث در لغت نامه دهخدا

دیوث. [ دَی ْ یو ] (ع ص ) قواد. دیبوب. آنکه مردان را بر زن خود وارد کند. آنکه درباره ٔ زن خود حسادت و غیرت نداشته باشد. این واژه از زبان سریانی است و معرب شده است. (از تاج العروس ). کسی که درباره ٔ زن خود غیرت نداشته باشد. پزوند.دراره و دنگل. (ناظم الاطباء). قرطبان. کلتبان. قندع. (منتهی الارب ). مرد بی غیرت. (مقدمه ٔ لغت میرسید شریف جرجانی ). قواد. (قاموس فیروزآبادی ). بی غیرت و بی حمیت و در رساله ٔ معربات نوشته که این معرب است در اصل دیوث بتخفیف تحتانی و تاء فوقانی بود و بعضی نوشته اند که دیوث بمعنی کسی که زن خود را بدیگران دهد. (غیاث ) (آنندراج ). بی رشک. (تفلیسی ) (مهذب الاسماء) (زمخشری ) (دهار). بی ننگ. (دهار). بنابگفته ٔ جوالیقی این کلمه عبری و یا سریانی است. (المعرب جوالیقی ص 155). زن جلب. قرمساق. جاکش. زن بمزد. قرنان. ممانی. کشخان. معرس. قواد بر عیال خود و بر اهل خود. بی رشک. بچشم خودبین. شاخدار. بی عار. (یادداشت مؤلف ) :
چون سبب کردی کشیدی سوی خویش
مثل آن را پس تو دیوثی ز پیش.
مولوی.

 

هرکسی که… یکی از زنان مصطفی (ص ) یا دیگر انبیاء راتهمت نهد ملحد و کافر و ملعون باشد… از بهر آنکه رسول (ص ) را دیوث گفته باشد. (النقض ص 83).

معنی دیوث به فارسی

دیوث
مردبی غیرت، مردی که درباره زن خودتعصب ندارد
( صفت ) مرد بی غیرت درباره زن خویش بیرشک .

معنی دیوث در فرهنگ معین

دیوث
(دَ یّ) [ ع . ] (ص .) بی غیرت .

معنی دیوث در فرهنگ فارسی عمید

دیوث
مرد بیغیرت، مردی که دربارۀ زن خود غیرت و تعصب نداشته باشد.

دیوث در دانشنامه ویکی پدیا

دیوث

نقل قول های دیوث

دَیّوث به مردی گفته می شود که همسرش زنای محصنه می کند و او در اینباره غیرت و حسادتی ندارد. دیوث همچنین به معنیِ کسی است که زنِ خود را برای رابطهٔ جنسی به دیگران می دهد؛ در فقهِ اسلامی به این کردار، دیاثت گفته می شود.
• «هر مردی که همسرش آرایش کند و از منزل با حالت آرایش کرده خارج شود دیوث است، و هر کس او را دیوث بنامد گناه نکرده است و چنانچه زنی با چهرهٔ آرایش کرده و عطر زنان از منزلش خارج شود، و شوهرش نیز به این کار او راضی و خشنود باشد، با هر گامی که زن با این حالت برمی دارد، برای شوهرش خانه ای در آتش جهنم بنا می شود. پس پر و بال خانم هایتان را از این جهت ببندید که رضایت خدا و شادمانی و بهشتی شدن بدون حساب را در پی دارد و پر بال زنانتان را در این جهت بازنگذارید.»
• «کسی که بیگانه را راه می دهد دیوث سیاسی است. بیگانه را در حریم خود راه دادن و وارد حریم غیر شدن با غیرت سازگار نیست.»

منبع: ویکی پدیا
از مطالب زیر دیدن فرمایید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.