ذکر یا ودود یعنی چه

معنی ذکر یا ودود

معنی ذکر یا ودود

سلام بر شما همراهان گرامی سایت مهارتو. امروز میخواهیم شما را با توضیح معنی ذکر یا ودود همراهی کنیم.
از اینکه تا آخر با مهارتو همراه خواهید بود سپاس گذاریم.

«ذکر الهی» چون نسیم فرحبخش، حیات معنوی را به انسان هدیه می کند.
قلب خسته و افسرده انسان با یاد خدا طراوت می یابد و در کشاکش مشکلات و انبوه گرفتاری ها، به یاد معشوق است.

انسانی که در هر لحظه به یاد خداوند و فقر و نیاز خود به سرشت مقدس الهی و عقاب و ثواب باشد،
در درون خویش راهی برای رشد و نمو رذائل اخلاقی نخواهد گذاشت.
بدین ترتیب« ذکر و یاد خدا» از مهم ترین عوامل رسیدن به قرب الهی است.
« یاد خداوند» آثار و برکات فراوانی دارد.

از جمله اسماء حسنای الهی نام مقدس” الودود” می باشد.

این کلمه به معنی دوست دارنده‌ی بندگان و دوست داشته شده ی مؤمنان است.
«شیخ برسی» (ره) فرموده است:
اگر این اسم هزار مرتبه بر طعامی خوانده شود و مردمی که با هم دشمنی داشته باشند از آن طعام بخورند، دوست گردند.
می گویند که هر کس این شکل را در شَرَف زُهره بنویسد هر کس او را ببیند نسبت به او محبّت زیادی پیدا کند.

معنی ذکر یا ودود
معنی ذکر یا ودود

مفهوم الودود

از مادّه ی «وُدّ» به معنی «دوست داشتن» توأم با «تمنّا و آرزو» است.
به گفته ی «راغب» در هر یک از این دو معنی نیز به کار می رود.
این واژه از اسمای خداوند و به معنی “دوستدار” می باشد که وزن صرفی آن- صیغه ی مبالغه- دلالت بر کثرت آن دارد.
این اسم دوبار در کتاب الهی ذکر شده که یک بار قرین اسم “غفور” و بار دیگر قرین اسم “رحیم” می باشد.
این اسم برگرفته از ریشه ی «وَدّ» به معنی حُبّ “دوست داشتن” است که وزن صرفی آن مقتضی دو تفسیر است:

۱) به معنی اسم فاعل، یعنی خداوند دوستدار است که از این حیث تجلّی این اسم در گرو ظهور غیر می باشد.
است.
از این رو بندگان الهی از طریق اسم ربّ و رحیم به اسم “ودود” او راهنمایی شده اند.

۲) به معنی اسم مفعول، یعنی خداوند ذاتی می باشد که مورد عشق است
و محبوب می باشد، از این رو این اسم در زمره ی اوصاف ذات قرار می گیرد.

در آیه ی کریمه ی «وَهُوَ الغَفُورُ الوَدُود»(بروج/۱۴)، این اسم قابل معنی به هر دو تفسیر می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.