معنی اسم ایلیا

معنی اسم ایلیا

معنی اسم ایلیا

با سلام و سپاس از حسن انتخابتون…
ما در سایت مهارتو قصد داریم اطلاعاتی درباره “معنی اسم ایلیا” را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.با ما همراه باشید.

معنی اسم ایلیا

معنی اسم ایلیا

معنی اسم ایلیا

اسم: ایلیا
نوع: پسرانه
ریشه اسم: سریانی
معنی: (تلفظ: iliyā) در لغت سُریانی و همین طور در تورات نام
امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) است در قاموس کتاب مقدس ایلیا
همان الیاس است الیاس – راستگوی بزرگ، نام حضرت علی (ع) در تورات


معنی ایلیا در لغت نامه دهخدا

ایلیا. (ص ) صدیق اکبر. (از آنندراج ) (غیاث اللغات ). || (اِخ ) نام یکی از
فتحهای عمر خطاب ، و معنی آن صدیق اکبر است. (برهان ).


ایلیا. (اِخ ) نام شهریست که ایلیای پیغمبر منسوب به آن شهرست.

(برهان ).


ایلیا. (اِخ ) نام بیت المقدس است. (برهان ) (آنندراج ) (غیاث ). اورشلیم

و آن از شهرهای فلسطین است. (مفاتیح ). الیا. الیاء. ایلیاء :
به دژهوخت گنگ آمد از راه شام
که خوانیش بیت المقدس بنام
بدان گه که ضحاک بد پادشاه
می خواند آن خانه را ایلیا.

اسدی.
و از آن پس ایلیا را دارالملک ساخت و دژهوخت سرای و ایوان او بوده
است و ایلیا بیت المقدس است چنانکه فردوسی گوید:
بتازی ورا خانه ٔ پاک دان
برآورده ایوان ضحاک خوان.
بعضی از پارسیان او را اورشلیم خوانند و خانه ٔ پاک که بیت المقدس
خوانند. (مجمل التواریخ و القصص ص 41). هر چه از بیت المقدس آبادبود
خراب بکرد و نام ایلیا بر آن نهاد. (مجمل التواریخ و القصص ص 133).


ایلیا. (اِخ ) نام یکی از پیغمبران بنی اسرائیل است.


ایلیا. (اِخ ) لغت سریانی باشد. نام امیرالمؤمنین علیه السلام است.

(برهان ) (از آنندراج ) (از غیاث اللغات ). نام امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب
علیه السلام است در تورات. (صحاح الفرس ) :
در این معنی که گفتم بیگناهم
به پیغمبر بحق ایلیا هم.
(یادداشت بخط مؤلف بدون ذکر نام شاعر). و آن حضرت را نام تنها نه علی
است در توراة ایلیا و در سماوات مرتضی (ع ) است پس روا باشد که آن
اختیار برای طلب آن شرف کرده باشند. (کتاب النقض ص 582).


ایلیا. (اِخ ) به عبری به معنی خدا خدای. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ).
رجوع به الیاس و دائرةالمعارف فارسی شود.


ایلیا. (اِخ ) بعضی گویند نام اصلی خضرعلیه السلام است. (برهان )
(غیاث ) (آنندراج ). ایلیابن ملکان نام حضرت خضر علیه السلام است.
(صحاح الفرس ).

از این مطالب دیدن فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.