پاکسازی در قانون جذب

پاکسازی در قانون جذب

پاکسازی در قانون جذب

با سلام و سپاس از حسن انتخابتون…
ما در سایت مهارتو قصد داریم اطلاعاتی درباره “پاکسازی در قانون جذب” را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.با ما همراه باشید.

پاکسازی در قانون جذب

چگونه ذهن را پاکسازی و مجددا ًراه اندازی نماییم

برگرفته از : Power of Positivity             ترجمه : نادر گنجی

« شما نمی توانید توقع یک زندگی مثبت را داشته باشید در حالی که افراد منفی دور و بر شما می باشند . »   جول استین

افراد مثبت هنگام برخورد با انرژی منفی چه عکس العملی نشان می
دهند ؟ هنگامی که شخصی ترسها ، اضطرابها و کلمات ناراحت کننده
خود را برای آنهایی که سزاوار آن نیستند بیان می کند چه تاکتیک هایی
می تواند برای حذف افکار منفی و پاکسازی لوح ذهن استفاده شود ؟

گاهی اوقات مردم تمایل دارند با کلمات ناراحت کننده و آزاردهنده روحی
درمورد وضعیت خود و حتی سایرین صحبت کنند . می توان گفت افراد
مثبت موقعیت های مثبت را جذب می کنند هرچند گاهی اوقات افراد
مثبت اشخاص پردردی را جذب می کنند که می خواهند با به جای
گذاشتن یک سلسله منفی گرایی انرژی آنها را تحلیل ببرند . این امر
می تواند برای افکار ارزشمند ما و بعلاوه پاکی روحی مثبت ما بسیار
مضر باشد . گوش دادن به کلمات منفی بیان شده می تواند قضاوت ما
را تحت تأثیرقرار دهد و حتی افکار ما را در آن جهت قرار دهد . بودن در
بین افراد منفی اجتناب ناپذیر است هرچند که می توانیم آنها را بپذیریم
یا حذف کنیم .

پاکسازی در قانون جذب

با اینکه مثبت بودن می تواند یک رقابت باشد اما هنگامی که سعی می
کنیم در زندگی وجودی کامل و سازگار ایجاد کنیم مهمترین اصل به
شمار می آید .

هیچ کس نمی تواند تصمیمات ما را حمایت نمی کند چون مسیر زندگی دیگران با ما متفاوت است . با اینکه مثبت بودن می تواند یک رقابت باشد اما هنگامی که سعی می کنیم در زندگی وجودی کامل و سازگار
ایجاد کنیم مهمترین اصل به شمار می آید . برای پاکسازی و راه اندازی
مجدد ذهن یک راه بسیار سالم در مورد رفتار با مردمی که ممکن است
ندا و مسیر شما را حمایت نکنند وجود دارد . با حذف کلمات منفی از
ذهنمان بخصوص کلمات منفی که دیگران ممکن است به ما بگویند و راه
اندازی مجدد افکارمان ، احتمال بیشتری دارد انتخاب های مثبت انجام
دهیم و سنگینی و سختی و فشاری را که ازسوی سرنوشت و قسمت
در انتظارهرکدام از ماست ، حذف کنیم . وقتی کلمات و گفتگوهای
منفی با خود را حذف کنیم ، قادر خواهیم بود انرژی مثبت کسب کنیم
که ما را به سمت زندگی سالم ، شاد که در انتظار ماست هدایت
خواهد کرد .

برای حذف کلمات یا افکار منفی و مثبت سازی مجدد ذهنتان ، به تمرین
عادت های مثبت روزانه نیاز دارید . دراینجا برای شروع این کارچند تمرین
موثر بیان می گردد .

سه تمرین برای پاکسازی و راه اندازی مجدد ذهنتان :

1 – یک دفتر یادداشت روزانه تهیه کنید .

یک دفتر یاداشت برای نوشتن همه افکار یا کلمات منفی که شنیده اید
یا گفته اید تهیه کنید . در پایان روز به سراغ لیست بروید و تعدادی را که
می توانید با کلمات و افکار مثبت حقیقی یا رویایی جانشین کنید خط
بزنید . با داشتن دفتر یادداشت و پیگیری افکارمان می توانیم تشخیص
دهیم چگونه و چرا منفی فکر می کنیم یا منفی دریافت می کنیم .

2 – چیزی را که مثبت نیست حذف کنید .

اگرچه ما همیشه با دیگران موافق نیستیم ، می توانیم اجازه دهیم
دیگران حرفشان را بزنند بدون اینکه با آنها موافق باشیم . در هر ارتباط
شفافیت و صداقت بهترین کار است ، هرچند اگر دوست ، همکار یا
فامیل با ما موافق نباشد و شروع به محکوم کردن فکر ما کند ما مجبور
به پذیرش نیستیم . نیازی به توضیح این عمل نیست ؛ در ذهنمان می
توانیم شروع به درنظر نگرفتن کلمات کنیم ، کلمات را می شنویم اما
آنها را با افکار سازگار مثبت خود جانشین می کنیم .

توضیح : هنگامی که کلمات منفی به سوی شما فرستاده می شود ،
به منظور تقویت عقاید خود ، آنها را با کلمات تأکیدی مثبت در درون بیان
کنید .

3 – همدردی کنید اما درونی نسازید

با همدردی با دیگران می توانیم مشکلات آنها را بشنویم . هرچند دورنی
کردن عقاید آنها شیوه ای برای پاکی روحی مثبت نمی باشد . همدردی
با دیگران یک غریزه است و به آنها اجازه می دهد اضطرابهای خود را
قسمت کنند و همراهی با زندگی پرمشقت آنها نشان دهنده مهربانی
است . مشکل زمانی آشکار می شود که پذیرنده اطلاعات شروع به
درونی کردن ترسها و نگرانی های آنها نماید . برای گوش دادن موثر
بدون درونی کردن آنها ، بیان کلمات مثبتی از عشق ، ایمان و مهربانی
به صلاحدید اجازه خواهد داد گوینده مشکلاتش را به عنوان مشکل خود
نگاه دارد و پاکی روحی را به شما بدهد که برای باقی ماندن در حالت
مثبت لازم است .

از این مطالب دیدن فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.