دسته‌ها
دکتر تغذیه

دکتر متخصص تغذیه

دکتر متخصص تغذیه سلام و شادباش “دکتر متخصص تغذیه” خدمت کاربران گرامی مهارتو غذای انسان باید شامل پروتئین‌ها، چربی‌ها، کربوهیدرات‌ها، مواد معدنی، ویتامین و آب باشد تا رشد و سلامت یاخته‌های بدن تأمین شود. این مواد با تغییراتی که در لوله گوارش حاصل می‌کنند قابل جذب می‌شوند و برای تأمین نیازهای حیاتی مورد استفاده یاخته‌های بدن قرار می‌گیرند. و ضامن بقا هستند. من در این مقاله دکتر متخصص تغذیه […]