شعر و ادبیات

اتاق سرد

اتاق سرد

اتاق سرد با سلام و سپاس از حسن انتخابتون… ما در سایت مهارتو قصد داریم اطلاعاتی درباره “اتاق سرد” را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.با ما همراه باشید. اتاق سرد آبی قسمت آخر نویسنده حمید سلیمی گوینده سالار خطیر اتاق سرد آبی قسمت آخر نویسنده حمید سلیمی گوینده سالار خطیر اتاق سرد آبی قسمت …

مادر فولاد زره

مادر فولاد زره

مادر فولاد زره با سلام و سپاس از حسن انتخابتون… ما در سایت مهارتو قصد داریم اطلاعاتی درباره “مادر فولاد زره” را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.با ما همراه باشید. ماجرای مادر فولادزره در داستان امیرارسلان نامدار چیست؟ رسم است که به هر زن یا دختر خشن و عصبانی که چندان دلچسب نیست می …

مرغ آمین

مرغ آمین با سلام و سپاس از حسن انتخابتون… ما در سایت مهارتو قصد داریم اطلاعاتی درباره “مرغ آمین” را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.با ما همراه باشید. مرغ آمین آمین مرغ آمین مُرغ آمین در فولکلور و فرهنگ مردم ایران، نام فرشته‌ای است که مدام در پرواز است و دائماً «آمین» می‌گوید. معروف …

یک شبی مجنون نمازش را شکست

یک شبی مجنون نمازش را شکست

یک شبی مجنون نمازش را شکست با سلام و سپاس از حسن انتخابتون… ما در سایت مهارتو قصد داریم اطلاعاتی درباره شعر “یک شبی مجنون نمازش را شکست” را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.با ما همراه باشید. یک شبی مجنون نمازش را شکست مجنون نمازش را شکست نیایش کردن مجنون به درگاه خدای تعالی …

متن آموزنده

متن آموزنده

متن آموزنده با سلام و سپاس از حسن انتخابتون… ما در سایت مهارتو قصد داریم اطلاعاتی درباره “متن آموزنده” را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.با ما همراه باشید. متن آموزنده خداچیست؟ کیست؟ کجاست؟ خدا در دستی ست که به یاری میگیری درقلبی ست که شاد میکنی، درلبخندی است که به لب مینشانی خدا درعطر …

پست عاشقانه

پست عاشقانه

پست عاشقانه با سلام و سپاس از حسن انتخابتون… ما در سایت مهارتو قصد داریم اطلاعاتی درباره “پست عاشقانه” را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.با ما همراه باشید. پست عاشقانه قلب من و تو را پيوند جاودانه ي مهري ست در نهان پيوند جاودانه ما ناگسسته باد تا آخرين دم از نفس واپسين من …