بایگانی برچسب: آزمایشگاه بقراط

آزمایشگاه بقراط

آزمایشگاه بقراط

آزمایشگاه بقراط با سلام و سپاس از حسن انتخابتون… ما در سایت مهارتو قصد داریم اطلاعاتی درباره “آزمایشگاه بقراط” را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.با ما همراه باشید. تاریخچه آزمایشگاه بقراط آزمایشگاه پاتوبیولوژی بقراط در سال 1350 توسط مرحوم استاد دکتر حسین سعادت زاده استاد بخش ایمنولوژی و سرولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران در …

ازمایشگاه بقراط

ازمایشگاه بقراط

ازمایشگاه بقراط با سلام و سپاس از حسن انتخابتون… ما در سایت مهارتو قصد داریم اطلاعاتی درباره “ازمایشگاه بقراط” را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.با ما همراه باشید. ازمایشگاه بقراط تاریخچه آزمایشگاه بقراط آزمایشگاه پاتوبیولوژی بقراط در سال 1350 توسط مرحوم استاد دکتر حسین سعادت زاده استاد بخش ایمنولوژی و سرولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه …