بایگانی برچسب: اسپیرونولاکتون عوارض

اسپیرنولاکتون

اسپیرنولاکتون

اسپیرنولاکتون سلام و شادباش خدمت “اسپیرنولاکتون“مهارتویی های عزیزاسپیرنولاکتون یک داروی دیورتیک و ضد آندروژنی است که در درمان پر فشاری خون، هیپر آلدوسترونیسم ثانویه، نارسایی احتقانی قلب، سیروز کبدی، سندرم نفروتیک و غیره از آن استفاده می شود. من دراین مقاله اسپیرنولاکتون/ 25/ در بارداری/ مصرف در خدمت شما هستم. روش کار: ۴۰ سر موش صحرایی …