بایگانی برچسب: خواص سوره طه تبیان

خواص سوره طه

خواص سوره طه

خواص سوره طه سلام درود به کاربران گرامی مهارتو“خواص سوره طه” در مکه نازل شده و مکی است.این سوره، اولین سوره‌ای است که ماجرای موسی را به تفصیل بیان نموده و حدود هشتاد آیه را بدان اختصاص داده‌است. بخشی از آن نیز در مورد عظمت قرآن و صفات خداوند و بخشی در ارتباط با سرگذشت آدم و حوا و وسوسه شیطان است و در پایان اندرزهای …